Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Opola. Prowadzi obsługę administracyjną i ekonomiczną oraz organizacyjną  5 placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się w mieście Opolu.

 Są to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego dla wychowanków.

Placówkami tymi są:

 • Dom Dziecka Aleja Przyjaźni 26 45-573 Opole

 • Dom Dziecka na Pasiece Powstańców Śląskich 14 45-086 Opole

 • Dom Dziecka na Wyspie Powstańców Śląskich 14 45-086 Opole

 • Nasz Dom Krakowska 34a/1  45-076 Opole

 • Mój Dom 1- go Maja 13/3 45-068 Opole

Nadzór nad działalnością placówek prowadzi Wojewoda Opolski.

Wszystkimi placówkami wchodzącymi w skład COAPOW kieruje Dyrektor COAPOW przy pomocy kierownika i wychowawców poszczególnych placówek.

Zadaniem placówek jest:

 • zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych,

 • realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku

 • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej

 • podejmowanie działania w celu powrotu do rodziny

 • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarzanie warunków do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka

 • obejmowanie dziecko działaniami terapeutycznymi,

 • zapewnienie korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

Posted in Bez kategorii.