1. Regulaminy Organizacyjne:

 

 

 

 

  1. Statut:

 

    • Uchwała Nr XVI/301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu – (zał.6)

 

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r nr.149,poz.887 z póź. zm. – (pdf) 
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z2011r. nr.1720 z późn. zm.)- (pdf)

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADECZEŃ SOCJALNYCH W CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OPOLU