1. Regulaminy Organizacyjne:

 

  1. Statut:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r nr.149,poz.887 z póź. zm. – (pdf) 
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z2011r. nr.1720 z późn. zm.)- (pdf)