Historia placówki: 

Historia naszej placówki rozpoczęła się już 1962r. kiedy to na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 26 stycznia 1962r. utworzono Pogotowie Opiekuńcze w Opolu, które funkcjonowało do stycznia 2010 roku.

W wyniku reorganizacji ówczesne Pogotowie Opiekuńcze w 2011r. przekształcone zostało w Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu a następnie w 2013r. w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo wychowawczych w Opolu i w tej formie działamy do dziś.

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu zostało powołane Uchwałą nr XXXIV/525/12  Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 20112. Centrum zapewnia pełna i wspólna obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjna podległych placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Opola:

  • Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom Dziecka”w Opolu utworzona 2013r.
  • Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Nasz Dom”w Opolu utworzona 2013r.
  • Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Mój Dom”w Opolu utworzona 2016r.
  • Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Dziecka na Pasiece w Opolu utworzona w 2017r. 

Zadania COAPOW w Opolu:

Do zadań COAPOW należy w szczególności:

  1. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. Prowadzenie pracy w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  3. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników

COAPOW w Opolu kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania  działalności.

Dyrektor – mgr Magdalena Gil-Nowak