Przepisy Prawne

1) Aktualnie obowiązujące przepisy, na których opiera się działalność COAPOW w Opolu oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, wchodzące w jego strukturę,

2) Aktualne statuty ww. wraz z uchwałami je wprowadzającym

3) Aktualne regulaminy wraz z zarządzeniem je wprowadzającym

4) Obowiązujące ustawy i rozporządzenie

5) Inne

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADECZEŃ SOCJALNYCH W CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OPOLU