„DOM DZIECKA” 

Ul. Aleja Przyjaźni 26

45-573 Opole

Tel: 77 307 02 27

Kierownik: mgr Wojciech Banach

Placówka opiekuńczo wychowawcza „DOM DZIECKA” w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, powołaną Uchwałą nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola dnia 29 listopada 2012r.

Placówką kieruje Dyrektor COAPOW w Opolu przy pomocy kierownika i wychowawców. „Dom Dziecka” jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi COAPOW w Opolu. Nadzór nad działalnością sprawuje Wojewoda Opolski.

Zadania  placówki:

 • Zapewnianie dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne
 • Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy plan pomocy dziecku
 • Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej
 • Podejmuje działania w celu powrotu do rodziny
 • Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarza warunki do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka
 • Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

 


„DOM DZIECKA NA PASIECE” 

Ul. Powstańców Śląskich 14

45-086 Opole

Tel: 77 44 15 040 wew. 15

Kierownik: mgr Barbara Śnieżek

Placówka opiekuńczo wychowawcza „DOM DZIECKA NA PASIECE” w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, powołaną Uchwałą nr XLVI/912/17 Rady Miasta Opola dnia 06 lipca 2017r.

Placówką kieruje Dyrektor COAPOW w Opolu przy pomocy kierownika i wychowawców. „Dom Dziecka na Pasiece” jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego  dla 14 dzieci. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi COAPOW w Opolu. Nadzór nad działalnością sprawuje Wojewoda Opolski.

Zadania placówki:

 • Zapewnianie dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne
 • Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy plan pomocy dziecku
 • Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej
 • Podejmuje działania w celu powrotu do rodziny
 • Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarza warunki do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka
 • Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

„DOM DZIECKA NA WYSPIE”

Ul. Powstańców Śląskich 14

45-086 Opole

Tel: 77 44 15 040 wew. 22

Kierownik: mgr Izabela Marut

Placówka opiekuńczo wychowawcza „DOM DZIECKA NA WYSPIE” w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, powołaną Uchwałą nr XV/260/19  Rady Miasta Opola dnia 29 sierpnia 2019 r.

Placówką kieruje Dyrektor COAPOW w Opolu przy pomocy kierownika i wychowawców. „Dom Dziecka na Pasiece” jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego  dla 14 dzieci. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi COAPOW w Opolu. Nadzór nad działalnością sprawuje Wojewoda Opolski.

Zadania placówki:

 • Zapewnianie dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne
 • Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy plan pomocy dziecku
 • Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej
 • Podejmuje działania w celu powrotu do rodziny
 • Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarza warunki do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka
 • Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

 


 

„MÓJ DOM”                                

Ul. 1- go Maja 13/3

45-068 Opole

tel. 77 44 18 509

Kierownik: mgr Mirosława Ganczarska

Placówka opiekuńczo wychowawcza „MÓJ DOM” w Opolu jest jednostka organizacyjną Miasta Opola, powołana Uchwałą nr XVI/301/15 Rady Miasta Opola dnia 29 października 2015r.

Placówką kieruje Dyrektor COAPOW w Opolu przy pomocy kierownika wychowawców. Dom jest placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla nie więcej niż 14 wychowanków. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi COAPOW w Opolu. Nadzór nad działalnością sprawuje Wojewoda Opolski.

Zadania placówki:

 • Zapewnianie dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne
 • Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy plan pomocy dziecku
 • Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej
 • Podejmuje działania w celu powrotu do rodziny
 • Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarza warunki do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka
 • Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

 


 

„NASZ DOM”

Ul. Krakowska 34a/1

45-076 Opole

tel. 77 44 220 83

Kierownik: mgr Anita Milewska

Placówka opiekuńczo wychowawcza „NASZ DOM” w Opolu jest jednostka organizacyjną Miasta Opola, powołana Uchwałą nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola dnia 29 listopada 2012r.

Placówką kieruje Dyrektor COAPOW w Opolu przy pomocy kierownika wychowawców. Dom jest placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla nie więcej niż 12 wychowanków. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi COAPOW w Opolu. Nadzór nad działalnością sprawuje Wojewoda Opolski.

Zadania  placówki:

 • Zapewnianie dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne
 • Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy plan pomocy dziecku
 • Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej
 • Podejmuje działania w celu powrotu do rodziny
 • Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarza warunki do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka
 • Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych